Planlagt markering av "Banen Klar for treningsbruk"

Skrevet av Robert Jakobsen,  17.11.2021

Hei, som kommunisert på høstkonferansen så hadde vi en plan om en markering av milepælen «Banen klar for treningsbruk» nå førstkommende lørdag. Vi har etter helgen fått rapporter om at det har foregått massetransport over banedekket og inn på indre som har satt spor i de øverste sjiktene av banedekket. 

Banemester Jan Roar Aune Har i dag vært ute på anlegget og bekrefter at dette er noe som må utbedres før det kan løpe hester i banen. Dette ansvaret hviler på entreprenøren, men vi ser oss dessverre nødt til å utsette denne markeringen av «Banen klar for treningsbruk» og vi kommer tilbake med ny dag nå vi er sikker på at dette er avklart.