Bøteliste 10.april

12.04.2021
    Bøtelister 10.april  
Navn løp   mulkt
Rakel Krabseth 1 Ureglm driving 2. g 900
Ole F.Karlsen 1 Hatt tømmene hengende etter 300
Ole J.Østre 3 Tyvstart 600
Atle Solhus 4 Ureglm volting 1500
Bjørn Steinseth 5 Hatt tømmene hengende etter 300
Øystein Sørby 5 Unnlatt å benytte påbudt utstyr(skvettskj) 300
Arve Sjoner 6 Sjenering av konkurr 1500
Arve Sjoner 6 Feil spor i starten 1500
Arve Sjoner 6 Uthaling av start 700
Vegard L.Wolden 6 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300
Vegard L.Wolden 6 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300
Vegard L.Wolden 6 Unnlatt  å bruke påbudt utstyr 300
Tor Arne Eggen 7 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300
N.P.Brækken 7 Sjenering av komkurrent e oppløps merket 1500
Edvard Kristiansen 8 Ureglm volting 1500
Vegard L.Wolden 9 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300