Bøteliste 4. april

05.04.2021
    Bøtelister 4. april  
Navn løp   mulkt
Inge Melby 1 Tyvstart 600
Arne Nilsen 2 Ureglm volting 700
Magne Olsen 3 Satt ned farten,kan medf fare for andre 300
Jomar Blekkan 5 Hatt tømmene hengende etter 300
Inge Melby 6 Tyvstart 400
Jomar Blekkan 6 Ureglm driving ( nedenfra og opp) Repr
Erik Brækken 7 Ureglm volting 600